Nafta i petrokemija

Adriainspekt je kroz poslovnicu za naftu i naftne proizvode prisutan u naftnoj industriji i petrokemiji od 1949. godine.

Poslovnica je akreditirana od HAA prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 ( opći kriteriji za rad različitih ustanova koje provode nadzor u području sirove nafte i naftnih derivata ), te utvrđivanje sukladnosti s odgovarajućim zahtjevima za takve proizvode.

Svi inspektori za naftu i petrokemiju certificirani su prema zahtjevima IFIA-e (International Federation of Inspection Agencies)

Obavljamo :

 • Kontrola količine i uzorkovanje raznih tereta u spremnicima, transportnim sredstvima (brod, auto- i  željezničke cisterne) i cjevovodima
  • sve vrste sirove nafte
  • rafinerijski proizvodi
  • petrokemikalije
  • plinovi
 • Kontrolu čistoće i neprisutnosti plina (gas free) u
  • suhozemnim spremnicima i instalacijama
  • brodskim spremnicima i instalacijama
  • željezničkim i auto-cisternama
  • cjevovodima
 • Kval/kvant kontrola bunker goriva
 • Laboratorijske usluge
 • Kontrola zagađivanja mora i sigurnosne usluge
 • Konzalting i specijalni zadaci
 • Kontrola benzinskih postaja
 • Izdavanje potvrda o kakvoći